Påmeldingsfristen til Stiftelseskonferansen er utgått.

Har du spørsmål til konferansen, ta kontakt med Solfrid Vie Pettersen,

E-post: solfrid.pettersen@travelnet.no

Tlf: 577 25 070/577 25 074